Grisgården

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Grisgården 2017, 2018

2018

Även i år kommer vi få grisar i grishagen vid Åkershov. Även detta år är det Linderödssvin som kommer. I år kommer de vara utlånade från Skeviks Gård på Värmdö.

 

 

 

2017

I enlighet med årsstämmans beslut om svar på årets svinagårdsmotion kommer styrelsen att – för ett år i sänder – upplåta ett mindre område för svinskötsel till några medlemmar som sluter sig samman för ändamålet. Området kommer att inhägnas och sannolikt förses med ett mobilt övernattningsskjul för grisarna. Styrelsen har från motionärerna fått förslag på ett område på markbiten norr om slånbärsbuskarna som står ned mot Åkerhovs badplats och båtklubb. Förutsatt att svinagårdsområdet dras in minst 25 meter från gränsen mot närmast liggande bostadstomter har styrelsen ansett att området kan vara lämpligt för verksamheten. Det finns då inte någon granne till verksamheten som är gränsgranne till denna.

 

Styrelsen för TGEF kommer förstås att följa verksamheten noggrant och vara lyhörd för eventuella klagomål från närboende i fråga om lukt eller ljud från verksamheten som kan vara störande utöver vad man normalt får räkna med som närboende till en jordbruksfastighet. Förhoppningen är förstås att verksamheten inte ska innebära några olägenheter utan vara ett trevligt inslag i vår levande skärgårdsö, där vi ju har haft glädjen att under en rad av år ha får och getter (bakom Bygdegården), hästar (i stora hagar runt omkring fårhuset och ladan) och under förra året kor (områdena närmast nedanför Kvarntäppan). Eftersom nyttjanderättsavtalet för grisgården kommer att löpa årsvis, ett år i sänder, har TGEF alla möjligheter att med relativt kort omställningstid omlokalisera verksamheten om den mot förmodan skulle orsaka olägenheter.

 

Verksamhetsutövare för grisverksamheten – och nyttjanderättshavare – kommer att publiceras här så snart som ett nyttjanderättsavtal har tecknats - nyttjanderättsinnehavare Helen Vallbo och Hans Emanuelsson. I enlighet med årsstämmans beslut om svar på årets svinagårdsmotion kommer styrelsen att – för ett år i sänder – upplåta ett mindre område för svinskötsel till några medlemmar som sluter sig samman för ändamålet. Området kommer att inhägnas och sannolikt förses med ett mobilt övernattningsskjul för grisarna. Styrelsen har från motionärerna fått förslag på ett område på markbiten norr om slånbärsbuskarna som står ned mot Åkerhovs badplats och båtklubb. Förutsatt att svinagårdsområdet dras in minst 25 meter från gränsen mot närmast liggande bostadstomter har styrelsen ansett att området kan vara lämpligt för verksamheten. Det finns då inte någon granne till verksamheten som är gränsgranne till denna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

Preliminärt datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.