Övrigt

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Övrigt

Grundvatten, vattentillgång

Grundvattennivåerna ligger sedan flera år tillbaka mycket under det normala på bl.a. Tynningö, sannolikt med undantag för fastigheter som ligger i närheten av Maren. Stora delar av Norra Tynningö, Höganäsområdet och Östra delen av Tynningö riskerar torra brunnar eller saltvatteninträngning i sommar, eftersom det har regnat så lite under senaste hösten och våren.

 

Vattenuttag i den egna brunnen påverkar naturligtvis vattensituationen även för din granne; vi delar ju på samma grundvatten.

 

Det finns pålitlig information om grundvattensituationen på Statens Geologiska Undersökningars (SGU) webbplats, www.sgu.se.

Stockholms skärgård framhålls som ett av de mest utsatta områdena i landet.

 

Där rekommenderas att man avstår från vattenkrävande aktiviteter som bevattning med grundvatten, att tvätta bilen hemma på tomten, att använda badkar eller pool som fylls med grundvatten m.m.

 

Andra enkla sätt att spara mycket vatten:

 

- Kör diskmaskinen bara när den är full

- handdiska inte om du har diskmaskin (vid handdisk går det åt ca 4 ggr

så mycket vatten som vid maskindisk - om man gör som

maskintillverkarna rekommenderar och avstår från att skölja av disken

före maskindisk)

- tvätta endast med fulla maskiner (om du måste tvätta på ön)

- låt inte vattnet rinna medan du tvålar in händerna eller borstar

tänderna

- duscha sparsamt (låt inte vattnet strila)

- Vattentoaletter förbrukar mycket vatten; använd

snålspolningsfunktionen när det går, om du har en sådan. Kissa helst

utomhus om förhållandena medger det.

- samla regnvatten i tunnor eller andra uppsamlingsanordningar och

använd detta för att vattna i rabatter

 

​Det finns alldeles säkert många andra bra tips att minska vatttenförbrukningen. Tipsa gärna varann!​

 

​Sprid gärna denna uppmaning inom andra föreningar som du är medlem i och till grannar som kanske ​inte är medlemmar i TGEF.

 

*****************************************************************

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.