Båtuppläggning på Tippen

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Båtuppläggning på Tippen


Har du inte plats för båten på tomten i vinter???


 

TGEF har iordningställt mark på “gamla tippen” vid Bygdegården för båtuppställning under vinterhalvåret och även för tomma båttrailers under sommarmånaderna.


Nu är det hög tid att anmäla intresse för dessa platser som är begränsade i antal, och naturligtvis enbart för medlemmar i TGEF. Först till kvarn får först mala.


Båtarna måste stå på båttrailers. Avtalet gäller endast förvaring, och för en säsong i sänder. Priserna fastställs av styrelsen varje säsong för sig. Bullrande eller smutsande arbeten får inte utföras inom uppställningsområdet, som är tillrinningsområde för Maren (alltså t.ex. inte tvätt, slipning, oljebyte m.m.) Täckning av båtarna ska göras med material med enhetlig färg enligt anvisning från platsfogden, som nu är Lennart Ljung.


Kostnaden för en vinterplats under säsongen 2018/2019 var följande:


-7 m     700:-


7-9m    900:-


9m-      1200:-


Priserna är inkl. moms och gäller från slutet av september – maj månad. Ni får naturligtvis även anvisningar vid in-transport och placering.


 


Kontakta Lennart Ljung redan nu för planeringen inför vintern eller anmäl intresse till föreningens e-post, tynningogard@gmail.com.


070-676 2110


Villkoren i avtalet går att läsa här:->

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-09-29

2019-11-10

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>