Anläggningsgruppen

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Anläggningsgruppen

 

Anläggningsgruppen

Kan på uppdrag av styrelsen genomföra nybyggnation av anläggningar eller reparation av sådana. Arbetet kan utföras som eget arbete eller genom projektledning och upphandling . Anläggningsgruppen kan komma med egna förslag när det gäller behovet av nya anläggningar Anläggningsgruppen rapporterar löpande till styrelsen om så väl pågående som avslutande projekt.

 

 

 

De gemensamma anläggningarna på TGEFs mark är:

Tippen

Klacken

Dansbanan r.i.p. -->>

 

Anläggningsgruppen 2018

Lennart Ljung Styrelsens kontaktperson

Bosse Persson

 

tynningogard@gmail.com

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

20:e januari

24:e februari

10:e mars

19:e maj

Preliminärt datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2018

Länk till

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.