Allan Klingström

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Gruppen för

Vandringsleder och naturvård

 

Allan Klingström har tyvärr lämnat oss, 2015.

Efter en längre tids sjukdom har Allan somnat in och vi i TGEF i allmänhet och den del av den gamla "Skogsgruppen" som numera benämns "Gruppen för vandringsleder och naturvård" i synnerhet vill sända våra tankar till familjen och lämna en extra varm tanke åt allt som Allan har bidragit med till föreningen och naturen på Tynningö

Allan var den drivande kraften till att det togs fram en skogsvårdsplan som sedan låg till grund för den genomförda avverkningen och Allan var den drivande kraften bakom alla de skogvanringar som TGEF har organiserat genom åren.

 

 

 

 

En hel del av Allans verk lever vidare i och med de skrifter han har publicerat och som man kan läsa mer om här:->

 

Det sista projektet Allan drog igång var en inventering och utredning av Kräftbeståndet i Maren. Det kan man läsa om här:->

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.