Jaktgruppen

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Jaktgruppen


Jaktgruppen

Jaktgruppen ansvarar för att jakten på TGEF´s marker sköts lagenligt och enligt kommunala bestämmelser. Jaktgruppen består av medlemmar med behörighet för jakt som erlägger en årsavgift som bestäms på årsstämman. En ledamot i TGEF´s styrelsen har i uppdrag att vara kontaktperson med jaktgruppen och få information om gruppens arbete helst även delta i någon av jaktdagarna och möten.


Jaktlaget informerar om jaktdagar 2018 / 2019

Kontaktperson är Hans-Göran Lanteli, lanteli@bredband.net

Styrelsens kontaktperson - Filip Engelau


Årlig jakt:

Vanligtvis onsdagar och vissa Lördagar under oktober - januari

Exakta datum meddelas under hösten.


Jaktlaget löste vildsvinsproblemet

I slutet av april (2015) kom det en vildsvinsgalt simmades till Tynningö.

Den hann böka på en del ställen, bland annat TGEF-leden vid kärret, och skrämma upp en hel del personer på ön samt var på väg att orsaka ett antal trafikolyckor.

Men glädjande nog lyckades jaktlaget stoppade dess framfart på förmiddagen den 2e maj efter en dryg veckas härjande.


Foto: Ann ArendiRapport från Jaktåret 2014 - 2015 på Tynningö


Från den 1 oktober 2014 till den 31 januari 2015 har vi haft 17 jaktdagar. Planerade var 17 stycken.  Fyra till fem per månad. I oktober endast vardagar, under november till och med januari två vardagar och två lördagar per månad.


Under jaktåret på Tynningö har fyra råbockar skjutits, ett smaldjur och ett kid.

Ett kid och smaldjur  har blivit dödad i trafiken.


Rävarna på Tynningö har ökat de senaste åren. I år blev sju rävar skjutna.


Det milda vädret har inneburit att någon stödutfodring av rådjuren inte har behövts göras.


Antal jägare har varit 13 stycken. Anslutningen på jaktdagarna har varierat kraftigt då många har svårt att ta ledigt på vardagar.


Jaktdagarna har meddelats TGEF och vid varje jaktdag har skyltar om pågående jakt satts upp.


Någon ändring av jaktrutinerna för kommande säsong är inte planerade.


Alla jägare har i dag personliga skottlossningstillstånd utfärdat av Polismyndigheten.


Tynningö den 17 februari 2015


Jaktlaget i TGEF

/ HG Lanteli

Oktober

November

December

Januari

Ons 2

Ons 6

Ons 4

Lör 4

Ons 9

Lör 9

Lör 7

Ons 8

Ons 16

Ons 13

Ons 11

Lör 11

Lör 19

Lör 16

Lör 14

Ons 15

Ons 23

Ons 20

Ons 18

Lör 18

Lör 26

Lör 23

Lör 28

Ons 22

Ons 27

Lör 25

Ons 29

Fre 31


Jaktgruppen 2015

Kontakta Hans-Göran Lanteli, lanteli@bredband.net 

för aktuell information om medlemmar i jaktlaget.


TGEFs Styrelseles kontaktperson: Gunilla Malmqvist


© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-09-29

2019-11-10

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>