Jaktgruppen

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Jaktgruppen

 

Jaktgruppen

Jaktgruppen ansvarar för att jakten på TGEF´s marker sköts lagenligt och enligt kommunala bestämmelser. Jaktgruppen består av medlemmar med behörighet för jakt som erlägger en årsavgift som bestäms på årsstämman. En ledamot i TGEF´s styrelsen har i uppdrag att vara kontaktperson med jaktgruppen och få information om gruppens arbete helst även delta i någon av jaktdagarna och möten.

 

Jaktlaget informerar om jaktdagar 2018 / 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖvningsskjutningKommer ske i Norehillsområdet den 26 och 27 september.

 

Kontaktperson är Hans-Göran Lanteli, lanteli@bredband.net

Styrelsens kontaktperson - Filip Engelau

 

Årlig jakt:

Vanligtvis onsdagar och vissa Lördagar under oktober - januari

Exakta datum meddelas under hösten.

 

Jaktlaget löste vildsvinsproblemet

I slutet av april (2015) kom det en vildsvinsgalt simmades till Tynningö.

Den hann böka på en del ställen, bland annat TGEF-leden vid kärret, och skrämma upp en hel del personer på ön samt var på väg att orsaka ett antal trafikolyckor.

Men glädjande nog lyckades jaktlaget stoppade dess framfart på förmiddagen den 2e maj efter en dryg veckas härjande.

 

Foto: Ann Arendi

 

 

Rapport från Jaktåret 2014 - 2015 på Tynningö

 

Från den 1 oktober 2014 till den 31 januari 2015 har vi haft 17 jaktdagar. Planerade var 17 stycken. Fyra till fem per månad. I oktober endast vardagar, under november till och med januari två vardagar och två lördagar per månad.

 

Under jaktåret på Tynningö har fyra råbockar skjutits, ett smaldjur och ett kid.

Ett kid och smaldjur har blivit dödad i trafiken.

 

Rävarna på Tynningö har ökat de senaste åren. I år blev sju rävar skjutna.

 

Det milda vädret har inneburit att någon stödutfodring av rådjuren inte har behövts göras.

 

Antal jägare har varit 13 stycken. Anslutningen på jaktdagarna har varierat kraftigt då många har svårt att ta ledigt på vardagar.

 

Jaktdagarna har meddelats TGEF och vid varje jaktdag har skyltar om pågående jakt satts upp.

 

Någon ändring av jaktrutinerna för kommande säsong är inte planerade.

 

Alla jägare har i dag personliga skottlossningstillstånd utfärdat av Polismyndigheten.

 

Tynningö den 17 februari 2015

 

Jaktlaget i TGEF

/ HG Lanteli

 

 

 

 

Oktober

November

December

Januari

Mån 1

Lör 10

Lör 1

Ons 2

Ons 17

Ons 14

Ons 5

Lör 12

Ons 31

Lör 24

Lör 15

Ons 16

 

Ons 28

Ons 19

Lör 19

 

 

Tors 27

Ons 23

 

 

 

Lör 26

 

 

 

Tors 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktgruppen 2015

Kontakta Hans-Göran Lanteli, lanteli@bredband.net

för aktuell information om medlemmar i jaktlaget.

 

TGEFs Styrelseles kontaktperson: Gunilla Malmqvist

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.