Mark och Strandgruppen

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Mark och Strandgruppen

Mark och Strandgruppen

Utvecklar och håller aktuell dokumentation över TGEF:s fastighetsinnehav. Dokumentationen skall omfatta gällande arrendeavtal, servitut och Gemensamhetsanläggningar som belastar eller tjänar fastigheten. Därutöver bör fastighetens gränser beskrivas till att ge en bild av innehavet. Tar kontakt och begär rättelse vid intrång på eller nyttjande utan avtal av TGEF:s mark eller vatten.

På styrelsens uppdrag bereder gruppen markärenden inför syrelsebeslut.

Inventering och beskrivning av TGEFs markområden

Under de gångna åren har Mark- och strandgruppen fortsatt arbetet med inventering och beskrivning av TGEF:s marker på Tynningö.

I samband med inventeringen söker de efter gränsmarkeringar mot angränsande fastigheter och vill även försöka få hjälp av grannar till TGEF:s mark med att få fram avstyckningskartor m.m.

 

En städning och uppsnyggning av badet vid Länsmansuden, Lyckebo, utfördes under 2015.

 

Mark och Strandgruppen 2018

, Styrelsens kontaktperson

Gundula Kolb

Per Vallbo

Irja Vestin

Annika Åberg

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.