Arrenden

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Arrenden

En del av TGEFs mark har genom avtal eller servitut arrenderats ut. Men i så stor utsträckning som möjligt skall även denna mark vara allmäntillgänglig.

 

Exempel på arrenden är:

Jordbruksarrendet

Båtklubbar

Vägsamfälligheter

Tynningö Idrottsförening (avtal klart)

Telemasten

Trafikverket

Bygdegården, d v s marken den står på.

Privata arrenden, 50 års löptid, dessa arrenden var främst ett sätt att stärka föreningens ekonomi under begynnelseåren

 

Vad gäller för arrendemark?

Principiellt så skall all utarrenderad mark fortsätta vara allmäntillgängligt.

 

2016 kommer ett skötselavtal att tecknas med Östra Tynningö Villaförening

 

Vi arbetar med att lägga ut mer information på hemsidan om TGEFs arrenden.

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.