Samfälligheter

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Samfälligheter och vägar

Tynningövägen hela/delar?

och Norra Tynningövägen???

 

Många enskilda vägar har genom servitut eller GA - gemensamhetanläggningar.

 

Östra Tynningö Samfällighet

Hemviksvägen

Bötbergsslingan

Säteribacken

Soluddsstigen 1-

Kvarntäppevägen

 

Soluddens samfällighet

Soluddsstigen x - x

Solbergaslingan

 

Vägar på TGEF mark som inte regleras av någon samfällighet

Skolvägen

Orrlundavägen

Snickarbacken

Bergstupsvägen

Båtsholmsvägen

 

Det finns fler samfälligheter och vägar på Tynningö som inte berör TGEF - Information om dem finns på http://www.tynningo.se/

NTS - Norra Tynningö Samfällighet

Juliusbergs samfällighet

Mjölkviksägens samfällighet

Stenskärsvägens samfällighet

 

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

Preliminärt datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.