Nya medlemmar

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Bli medlem!

Vem?

Alla som äger en fastighet på Tynningö får bli medlemmar i TGEF

 

Varför?

Vi på Tynningö har en helt unik situation i och med att vi som medlemmar i TGEF tillsammans äger merparten av den allmäntillgängliga marken på ön och att vi därför gemensamt kan besluta om hur vi vill att den nyttjas.

Det finns dessutom ett antal förmåner kopplade till medlemsskapet.

 

Hur?

Kostnaden för ett medlemskap är idag, liksom vid starten 1996, en anslutningsavgift på 5000 kr. Inga årliga medlemsavgifter utgår

 

Det finns möjlighet att betala anslutningsavgiften med 1000 kr/år under en femårsperiod och under den tiden vara sk interimsmedlem.

 

Skicka in en medlemsansökan och sätt in avgiften på vårt konto

Bankgiro: 5854-2325

 

Kontakta styrelsen på tynningogard@gmail.com om du har frågor!

 

Redan medlem?

Har du frågor kring ditt medlemsskap?

 

Kontakta Styrelsen tynningogard@gmail.com

 

Kommer fastigheten byta ägare?

 

Medlemsskapet är personligt.

Glöm inte att kontakta TGEF om att flytta medlemsskapet till rätt person vid arvsskifte eller försäljning.

 

 

Vilka regler som gäller för medlemsskap kan man läsa om i de aktuella Stadgarna

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.