Rekreationsytor

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Rekreationsytor

Förutom badplatserna finns ett flertal platser på TGEFs mark som är iordningställd, eller naturligt lämpad för rekreation.

 

Det största området är Idrottsplatsen ovanför hpl 4 (Kvarntäppan).

 

Många aktiviteter anordnas under året under Tynningö Idrottsförenings översyn. Det är TIFs medlemmar som, med ett visst driftsbidrag från Vaxholms stad, står för underhållet av de allmänna platser där t.ex. fotboll, tennis och gympa-aktiviteter pågår. Ser till att toaletter på Idrotts- och badplatsen fungerar och ser till att vattenprover vid badplatsen tas.

Mer information om TIFs aktiviteter och om hur man blir medlem hittar du på www.tynningoif.se.

 

En mindre lekpark och ett utegym finns i anslutning till Byggdegården.

 

Skidbacken ligger också på TGEFs mark.

Nu är det många år sedan det fanns en fungerande lift i backen, men den lämpar sig alldeles utmärkt för pulkaåkning

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

Preliminärt datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.