Maren

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEFs områden

- Maren, Insjön

 

Badplatsen

Vandringsled

 

Brinkmans hage

Tynningö 1:488 - äve kallad Brinkmans hage är en privatägd men allmänt tillgänglig fastighet utmed Stora Maren.

 

En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark. Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

20:e januari

24:e februari

10:e mars

19:e maj

Preliminärt datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2018

Länk till

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.