Historik

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Historik

Utsikt från Klacken

Den 14:e juni 1996 förvärvades den sk stamfastigheten på Tynningö, Tynningö 1:605 av den nystartade föreningen Tynningö Gård Ekonomisk förening, TGEF, då fastigheten bjöds ut på exekutiv auktion.

 

Vid köpetillfälle hade föreningen bara 175 st medlemmar, men med hjälp av medlemslån lyckades man uppbringa kapital för att genomföra köpet.

 

Fastigheten 1:605 är ca 100 ha stor och ligger till största delen på östra och mellersta delen av Tynningö samt ett större område på den angränsande Risholmen.

 

2001 förvärvade föreningen ytterligare 4 fastigheter 1:246, 1:247, 1:248 samt 1:369

 

Mer information om föreningens tidigare verksamhet går att läsa om i årsmöteshandlingar och medlemsbrev som finns här

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.