Vandringsleder, utkiksplatser och sevärdheter

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Vandringsleder, utkiksplatser och sevärdheter på Tynningö

På  Tynning finns det många fina vandringleder och flertalet av dem ligger på TGEFs mark och underhålls av  ideella krafter inom förenigen.


Vi arbetar med att ta fram kartor som visar dessa vandringsleder

och att publicera dem här på hemsidan.

Flertalet av lederna kan man se på TGEF-kartan

Lederna i Stora Skogen finns i utdrag från Allans bok


Utsikts. och rastplatserna håller vi på att märka upp med skyltar som ser ut som den här: (men med gul färg)


Vandringslederna finns uppdelade i följande områden

Tynningö klack

Stora skogen

Soludden

Våtmarken

Badplatsen


Allan Klingström har bidragit till att publicera tre fantastiska böcker om naturen på Tynningö i allmänhet och TGEFs marker i synnerhet.


Två av dessa kan man läsa i digital form:

TGEFs grönsområden på Tynningö (2005) - läs här

Mark och vandringsleder på Tynningö (2011) - läs här


Boken Insjöarna på Tynningö från 2013 har tyvärr redan sålt slut.

Om någon är intresserad av att hjälpa till med produktion och distribution av en andra upplaga så kontakta oss.


En ny bok om Tynningö:

https://tynningo.wordpress.com/?fbclid=IwAR3_sAFx4SRNWSGYgwGT5Bk8ktqyBUXpZ1RBG7mVtE2QmiOMbVbxPbjSu1Y


© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-09-29

2019-11-10

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>