Årsmöte 2015

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEFs Årsmöte 2015

 

Årsmötet är planerat till Lördagen den 28:e mars kl 13:00

 

Plats: Bygdegården, Tynningö

 

Här är alla stämmohandlingarna

 

TGEF stämmoprotokoll 2015

Protokollet har mailats ut till alla medlemmar med en anmäld och fungerande e-postadress. Men finns även tillgängligt här på webben och på föreningens anslagstaval.

 

Hanlingar som distribuerades inför stämman

Kallelse inklusive Dagordning

Motioner - inga motioner från medlem har inkommit

Styrelseförslag

Årsredovisning och revisionsberättelse - TGEF - 2014

Verksamhetsplan med budget, 2015

Valberedningens förslag

 

Verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna:

Skogsvårdsgruppen & Anläggningsgruppen

Gruppen för vandringsleder och naturvård

Mark och strandgruppen

Jaktgruppen

 

 

Motioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1

Sammankallande för valberedningen är Svante Nordell - 070 329 92 02

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

Preliminärt datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.