Årsmöte 2016

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEFs Årsmöte 2016

 

Årsmötet 2016 var förlagt till Söndagen den 17:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö

 

39 medlemmar närvarade

 

Här är alla stämmohandlingarna

 

TGEF stämmoprotokoll 2016

 

Kallelse inklusive dagordning

Årsredovisning och revisionsberättelse - TGEF - 2015

Verksamhetsplan 2016 med budget och 5årsskiss

Styrelsens propositioner

 

Motioner - 2 motioner har inkommit till stämman

Sammanställning av motionerna samt Styrelsens utlåtande

Fullständiga handlingar angående motionerna

Motion 1 - Gamlingbo - Återkallad!

Bilaga1

Bilaga2

Återtagande av motion - Gamlingbo

 

Motion 2 - TRBB

 

Valberedningens förslag

 

Verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna:

Skogsvårdsgruppen & Anläggningsgruppen

Gruppen för vandringsleder och naturvård

Mark och strandgruppen

Jaktgruppen

 

Motioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1

 

 

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.