Styrelsen

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEFs Styrelse 2018

 

På årsmötet den 22:a april 2018

valdes följande personer att utgöra styrelsen

 

Ordförande:

Biörn Riese - 070 595 12 47

 

Ledamöter:

Gundula Kolb - 072 701 63 22

Lennart Ljung - 070 676 21 10

Nina Sundvall - 070 450 10 51

Bosse Persson - 072 559 16 01

Elisabeth Röckert - 070 746 42 03

Christina, Kicki, Winqvist (Kassör) - 070 767 20 16

 

Filip Engelau (Suppleant) - 070 773 74 68

Per-Olof Kjellberg (Suppleant) - 070 250 17 42

 

Ledamöternas ansvarsområden finns beskrivna i Arbetsordningen

 

Styrelsemail:

tynningogard@gmail.com

Bankgiro: 5854-2325

Org nr: 769601-4070

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

 

Valberedningen 2018 består av

Anne Johansson (omval)

Kjell Olsson (omval)

Per Löfqvist (nyval)

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.