Styrelsen

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEFs Styrelse 2019


På årsmötet den 13:e april 2019

valdes följande personer att utgöra styrelsen


Ordförande:

Biörn Riese - 070 595 12 47


Ledamöter:

Per-Olof Kjellberg - 070 250 17 42

Gundula Kolb - 072 701 63 22

Lennart Ljung - 070 676 21 10

Bosse Persson   - 072 559 16 01

Elisabeth Röckert  - 070 746 42 03

Christina, Kicki, Winqvist (Kassör) - 070 767 20 16


 

Filip Engelau (Suppleant) - 070 773 74 68

Inger Ultvedt (Suppleant) - 


Ledamöternas ansvarsområden finns beskrivna i Arbetsordningen


Styrelsemail:

tynningogard@gmail.com

Bankgiro: 5854-2325

Org nr: 769601-4070


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖValberedningen 2020 består av

Anne Johansson (omval)

Kjell Olsson (omval)

Per Löfqvist (omval)


© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-09-29

2019-11-10

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>