Arbetsgrupper

Vad  gör  arbetsgrupperna?

Nedan finns arbetsbeskrivningar för respektive grupp.

Är du intresserad av att vara med i gruppen  och eller deras arbete? Kontakta  styrelserepresentanten i respektive grupp.

Styrelsen och  arbetsgrupperna klarar inte av att  utföra allt arbete  på egen hand utan  är beroende av att fler medlemmar ställer upp under årets gång.


Vi är trots allt 327 medlemmar (fastigheter) och om alla försöker att hjälpa till på något projekt varje år så skulle det vara  ett fantastiskt tillskott till föreningens verksamhet.TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Arbetsgrupperna i TGEF