Fårens vänner

Nu är fåren här!!!

Se hit för information från fåren på Tynningö - Fårens Vänner

Annika Langsten, 073-812 7406 (huvudansvar, fårägare)

Charlotte Ljung, 073-380 6408

Annika Åberg, 070-310 9593

Ing-Marie L, 070-343 6649

Gundula Kolb, 079-303 0285