Grisgården

Grisgården 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2022

Tyvärr kommer inga grisar till Tynningö 2022. Vi hoppas på bättre lycka nästa år. 

2021

Det finns även i år ett gäng grisar på Tynningö - tre stycken.

2020

Det kommer troligen att komma grisar till grishagen vid Åkershov

2019

Det kommer komma grisar till grishagen vid Åkershov, men tre till antalet i år. Inga Linderödssvin utan en "vanlig" sort, vanlig sort - i detta fall Pigham. 

2018

Även i år kommer vi få grisar i grishagen vid Åkershov. Även detta år är det Linderödssvin som kommer. I år kommer de vara utlånade från Skeviks Gård på Värmdö.

2017

I enlighet med årsstämmans beslut om svar på årets svinagårdsmotion kommer styrelsen att – för ett år i sänder – upplåta ett mindre område för svinskötsel till några medlemmar som sluter sig samman för ändamålet. Området kommer att inhägnas och sannolikt förses med ett mobilt övernattningsskjul för grisarna.  Styrelsen har från motionärerna fått förslag på ett område på markbiten norr om slånbärsbuskarna som står ned mot Åkerhovs badplats och båtklubb. Förutsatt att svinagårdsområdet dras in minst 25 meter från gränsen mot närmast liggande bostadstomter har styrelsen ansett att området kan vara lämpligt för verksamheten. Det finns då inte någon granne till verksamheten som är gränsgranne till denna.


Styrelsen för TGEF kommer förstås att följa verksamheten noggrant och vara lyhörd för eventuella klagomål från närboende i fråga om lukt eller ljud från verksamheten som kan vara störande utöver vad man normalt får räkna med som närboende till en jordbruksfastighet. Förhoppningen är förstås att verksamheten inte ska innebära några olägenheter utan vara ett trevligt inslag i vår levande skärgårdsö, där vi ju har haft glädjen att under en rad av år ha får och getter (bakom Bygdegården), hästar (i stora hagar runt omkring fårhuset och ladan) och under förra året kor (områdena närmast nedanför Kvarntäppan). Eftersom nyttjanderättsavtalet för grisgården kommer att löpa årsvis, ett år i sänder, har TGEF alla möjligheter att med relativt kort omställningstid omlokalisera verksamheten om den mot förmodan skulle orsaka olägenheter.


Verksamhetsutövare för grisverksamheten – och nyttjanderättshavare – kommer att publiceras här så snart som ett nyttjanderättsavtal har tecknats - nyttjanderättsinnehavare Helen Vallbo och Hans Emanuelsson. I enlighet med årsstämmans beslut om svar på årets svinagårdsmotion kommer styrelsen att – för ett år i sänder – upplåta ett mindre område för svinskötsel till några medlemmar som sluter sig samman för ändamålet. Området kommer att inhägnas och sannolikt förses med ett mobilt övernattningsskjul för grisarna.  Styrelsen har från motionärerna fått förslag på ett område på markbiten norr om slånbärsbuskarna som står ned mot Åkerhovs badplats och båtklubb. Förutsatt att svinagårdsområdet dras in minst 25 meter från gränsen mot närmast liggande bostadstomter har styrelsen ansett att området kan vara lämpligt för verksamheten. Det finns då inte någon granne till verksamheten som är gränsgranne till denna.*********************************************************************************