Arrenden

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Arrenden

En del av TGEFs mark har   genom avtal eller servitut arrenderats ut. Men i så stor utsträckning som möjligt skall även denna mark vara allmäntillgänglig.


Exempel på arrenden är:

Jordbruksarrendet

Båtklubbar

Vägsamfälligheter

Tynningö Idrottsförening (avtal klart)

Telemasten

Trafikverket

Bygdegården, d v s marken den står på.

Privata  arrenden, 50 års löptid, dessa arrenden var främst ett sätt att stärka  föreningens ekonomi  under begynnelseåren


Vad gäller för arrendemark?

Principiellt så skall all utarrenderad mark fortsätta vara allmäntillgängligt. 


2016 kommer ett skötselavtal att tecknas  med Östra  Tynningö  Villaförening 


Vi arbetar med att lägga ut mer information på hemsidan om TGEFs arrenden.


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

2020-03-29


Årsmöte 2020

Den 18:e april kl 14:00 2020

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>