Maren - vattenprover

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Badplatser


Provtagningar


Nedan sammanfattas provtagningsvärden för Marenbadet.


Som referens för gränsvärdet så anses < 100 cfu/100 ml vara tjänligt. Marenabadet har historiskt och i nutid en fantastisk vattenkvalitet, vattnet är i princip drickbart. Låt oss alla hjälpa till att hålla denna höga kvalitetUppdaterad: 14 augusti 2019 information av Sten Rydberg.

Länk till TIF -->>

ÅR

Medelvärde

 (cfu/100 ml) 

Maxvärde

 (cfu/100 ml) 

Provtagningstillfällen


2017

5

7

25:e juni & 16:e juli

2018

2

3

26:e juni & 17:e juli

2019

6

8

5:e augusti 


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

2020-03-29


Årsmöte 2020

Den 18:e april kl 14:00 2020

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>