Maren - vattenprover

Badplatser - badvattenprover Maren

Provtagningar badplatsen Maren


Nedan sammanfattas provtagningsvärden för Marenbadet.


Som referens för gränsvärdet så anses < 100 cfu/100 ml vara tjänligt. Marenabadet har historiskt och i nutid en fantastisk vattenkvalitet, vattnet är i princip drickbart. Låt oss alla hjälpa till att hålla denna höga kvalitet















Uppdaterad: 16 september 2020

Länk till TIF -->>















Länk till protokoll:


2018

2019

2020






ÅR

Medelvärde

 (cfu/100 ml) 

Maxvärde

 (cfu/100 ml) 

Provtagningstillfällen


2017

5

7

25:e juni & 16:e juli

2018

2

3

26:e juni & 17:e juli

2019

6

8

5:e augusti 

2020

<1

2

26:e juni






TGEF Aktuellt




Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt