Brandrisk 2018

TGEF - Tynningö Gård EF

TGEF-kartan

BRANDRISK

2018-07-31

2019-08-13

Fortsatt stor brandrisk, tänk efter före! 

Även om det regnat mycket under sommaren 2019, är det fortfarande torrt i marken - så var fortsatt försiktig med eld. (2019)


De senaste veckorna (2018) har flera bränder härjat i naturen. Det varma och torra vädret gör att det ännu råder mycket hög brandrisk i flera större områden i Sverige. Alla har ett ansvar att inte nya bränder startar.


MSB har upprepade gånger gått ut med ett myndighetsmeddelande de senaste månaderna och varnat för den extrema situationen som är i stora delar av landet och ett stort antal kommuner och länsstyrelser har beslutat om eldningsförbud. Det varma och torra vädret gör att det ännu råder mycket hög brandrisk i flera större områden i Sverige…


Lokal brandsläckning


Östra Tynningö


http://www.tynningo.se/filer/Brandpump-Tynningö-buss.jpg


På grund av extrema torkan har Tynningö Buss anordnat en mobil enhet med 4,400 liter vatten samt pump,brandslang ca 100m.

Vid behov ring:

Bosse - 0707882881

Ove - 0705201802

Ture - 0706456209


OBS RING ALLTID 112 i första hand!!!

Hälsningar Bosse


Norra Tynningö


http://www.tynningo.se/filer/Brandpump-Michael-Werner.mp4?_=1


Vi har gjort en enkel brandsprutevagn. Den står i hörnet Norra Tynningövägen och Juliusbergsvägen strax innan Norra Tynningö brygga. Om det börjar brinna så är det bara att hämta den. Den har

en (1) kubikmeter vatten och det är bara att dra igång elverket så startar den. Kolla in videon ovan så ser ni hur det funkar.


Michaelavanser - 0735-008266


Information och tips till allmänheten


Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser. På webbplatsen Krisinformation.se, som drivs av MSB, kan allmänheten ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Även MSB:s webbplats dinsäkerhet.se har information om brandrisk och eldning.


Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill på marken kan det lätt ta eld. Grillens botten blir så het att glödbränder skapas under den och tränger ner djupt. Glödbränder kan vara svåra att se och släcka.

Små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Heta delar på bilar, exempelvis katalysator eller avgasrör kan antända vegetation.

Även gasolbrännare för ogräsbekämpning kan vara en fara.

Gör andra uppmärksamma på om det råder eldningsförbud.

Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du vistas i naturen.

Varna andra som kan hotas av branden och flytta dig själv till en säker plats. Larma 112. Släck om du kan.

Publicerat på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) (länk till fullständigt innehåll)**********************************************************************************TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 januari
  • 21 februari
  • 14 mars
  • 30 maj
  • 4 juli
  • 5 september
  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>