Granbarkborreskador

Bästa Tynningöbor

Tynningö Gård TGEF ekonomisk förening, upplåter sedan flera år tillbaka mark för vandringsleder. Under åren har angreppen av granbarkborre ökat och därmed risken på ett fåtal ställen. I och med avverkningarna och gallringarna som gjorts har risken minskat, men det finns fortfarande områden där risken finns att träd kan falla eller knäckas.

Ett sånt område är innanför Klingens dike, på väg mot kärret och bommen.

Där har de senaste dagarna träd knäckts och fler riskerar att falla. 

Läs här hur man ser på riskerna utmed Sörmlandsleden:


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/risk-for-fallande-trad-vandringsleder-stangs-av


Efter samråd med skogsstyrelsen beslutades att avverka denna granplantering för riskerna ansågs för stora. Området avverkades sommaren 2023 och kommer återplanteras med ädellövträd under perioden 2023/24.