Medlemmar


Redan medlem?

Har du frågor  kring ditt medlemsskap?


Kommer fastigheten byta ägare?

Medlemsskapet är personligt.

Glöm inte att kontakta TGEF om att flytta medlemsskapet till rätt person vid arvsskifte eller försäljning.

Kontakta medlemsansvarig om du har frågor runt medlemskap, överlåtelse eller liknande -

tynningogard@gmail.comVilka regler som gäller för medlemsskap kan  man läsa om i de aktuella Stadgarna


TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>