Medlemmar


Redan medlem?

Har du frågor  kring ditt medlemsskap?


Kommer fastigheten byta ägare?

Medlemsskapet är personligt.

Glöm inte att kontakta TGEF om att flytta medlemsskapet till rätt person vid arvsskifte eller försäljning.

Kontakta medlemsansvarig om du har frågor runt medlemskap, överlåtelse eller liknande -

tynningogard@gmail.comVilka regler som gäller för medlemsskap kan  man läsa om i de aktuella Stadgarna