2018 - medlemsinfo

Medlemsinfo 2018Medlemsutskick via e-post


2018

2018-03-29 - Kallelse årsmöte2017

2017-04-06 - Kallelse årsmöte

2017-06-06 - Kallelse öppet medlemsmöte

2017-10-22 - Valberedning informationsmöte

2017-12-14 - Brev från valberedningen


2016
2015

2015-12-09  Medlemssamråd angående stadgeändringar

2015-08-03  TGEFs yttrande FÖP Tynningö

2015-07-14 - Informationmail

2015-06-15 - Informationsmail

2015-04-21 - Stämmoprotokoll

2015-03-10 - Kallelse till stämman
Tidigare dokument

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>