Rekreationsytor

Rekreationsytor

Förutom  badplatserna finns ett flertal platser på TGEFs mark som är iordningställd, eller naturligt lämpad för rekreation.


Det största området är Idrottsplatsen ovanför hpl 4 (Kvarntäppan).


Många aktiviteter anordnas under året av Tynningö Idrottsförening. Det är TIFs medlemmar som, med ett visst driftsbidrag  från Vaxholms stad, står för underhållet av de allmänna platser där t.ex. fotboll, tennis och gympa-aktiviteter pågår. Ser till att toaletter på Idrotts- och badplatsen fungerar och ser till att vattenprover vid badplatsen tas.

Mer information om TIFs aktiviteter och om hur man blir medlem hittar du på www.tynningoif.se.


En mindre lekpark och ett utegym finns i anslutning till Bygdegården.


Skidbacken ligger också på TGEFs mark.

Nu är det många år sedan det fanns en fungerande lift i backen, men den lämpar sig alldeles utmärkt för pulkaåkningTGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 januari
  • 21 februari
  • 14 mars
  • 30 maj
  • 4 juli
  • 5 september
  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>