Rekreationsytor

Rekreationsytor

Förutom  badplatserna finns ett flertal platser på TGEFs mark som är iordningställd, eller naturligt lämpad för rekreation.


Det största området är Idrottsplatsen ovanför hpl 4 (Kvarntäppan).


Många aktiviteter anordnas under året under Tynningö Idrottsförenings översyn. Det är TIFs medlemmar som, med ett visst driftsbidrag  från Vaxholms stad, står för underhållet av de allmänna platser där t.ex. fotboll, tennis och gympa-aktiviteter pågår. Ser till att toaletter på Idrotts- och badplatsen fungerar och ser till att vattenprover vid badplatsen tas.

Mer information om TIFs aktiviteter och om hur man blir medlem hittar du på www.tynningoif.se.


En mindre lekpark och ett utegym finns i anslutning till Byggdegården.


Skidbacken ligger också på TGEFs mark.

Nu är det många år sedan det fanns en fungerande lift i backen, men den lämpar sig alldeles utmärkt för pulkaåkning


© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

2019-12-08


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>