Samråd Vaxholms översiktsplan 2040

Samråd Vaxholms översiktsplan 2040

https://www.vaxholm.se/2040


Vaxholm 2040 – förslag till ny översiktsplan

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter. Lämna dina synpunkter till kommunen före 31 maj 2021.

Samrådsförslaget

Planförslaget Vaxholm 2040 redovisas tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram som en del av den strategiska miljöbedömningsprocessen, samt en landskapsanalys över kommundelen Tynningö. Du kan också ta del av planförslagets kartor i högupplöst format. Om du har frågor om förslaget eller processen är du välkommen att kontakta förvaltningen, läs mer om hur du gör nedan.

Var med och påverka – delta i samrådet!

Mellan den 16 mars och 31 maj pågår samrådet för Vaxholm 2040.

Du har under den perioden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplanen. Dina synpunkter kommer då att tas med i arbetets nästa fas och kan påverka det slutgiltiga resultatet. Var med på resan genom att yttra dig!

Så här kan du ge oss dina synpunkter

Synpunkter på förslaget kan under samrådet lämnas skriftligen till kommunen till och med den 31 maj.

Via e-post:
plan@vaxholm.se

Via post:
Planenheten
Vaxholms stad
185 83 Vaxholm

Via webbformulär:
Klicka här för att komma till webbformulär

Kontaktinformation

Om du har frågor om processen eller planförslaget är du välkommen att kontakta kommunen via följande kanaler.

Via e-post: plan@vaxholm.se

Via telefon: 08-541 708 00
Tisdagar och onsdagar från och med 23 mars till och med 26 maj.
Kl. 10-13 [24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5]
Kl. 14-17 [23/3, 30/3, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5]


Länkar:


TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 30 maj
  • 4 juli
  • 5 september
  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>