Verksamheten

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Verksamheten i TGEF

 

Föreningens ändamål fastställt i stadgarna:

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att förvärva fastigheter av allmänt ekonomiskt intresse på Tynningö i Vaxholms stad. Föreningen ska genom medlemmarnas aktiva medverkan svara för förvaltning och drift av de förvärvade fastigheterna. Föreningen ska utöver fastighetsförvaltning bedriva jord- och skogsbruk. Verksamheten ska utövas på ett miljövänligt sätt och fastigheterna ska utgöra ett betydelsefullt inslag i Tynningös kulturlandskap"

 

Beslutsordningen och arbetsgången i en TGEF liksom i ekonomiska föreningar i allmänhet kan beskrivs enligt punkterna nedan.

 

Det viktigaste styrdokumentet är Verksamhetsplanen.

Genom det dokumentet bestämmer stämman vilken inriktning styrelsens arbete skall ha under det kommande året.

 

Verksamhetsstyrning

1. Föreningsstämman - Stadgar förbehåller stämman beslutsrätt i vissa

frågor

2. Verksamhetsplan med Budget antas årsvis av föreningsstämman

3. Verksamhetsberättelse med ekonomiskt bokslut lämnas till stämman

för godkännande

4. Löpande styrelsearbete - verksamheten drivs inom ramen för stadgar

och antagen verksamhetsplan med budget.

5. Delegerad beslutsrätt på styrelsemedlemmar - ansvarsfördelning

inom styrelsen

6. Medlemsmöten

- större frågor bereds i medlemsmöten innan de föreläggs

föreningsstämman.

- engagerar medlemmar och förankrar viktiga frågor.

 

 

 

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

Preliminärt datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.