Hem

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEF - Tynningö Gård EF

TGEF-kartan

 

 

Får du inte information från TGEF?

 

(senaste mailet skickades 2018-03-31 - Årsmöte TGEF)

Då är du troligtvis en av de medlemmar som inte har meddelat oss sin e-postadress, eller inte har meddelat oss om byte av e-postadress.

Maila oss på tynningogard@gmail.com så rättar vi till det!

Är du inte medlem? Läs mer här->

________________________________________________________

Ny information på hemsidan

***********************************************************************Bästa TGEF medlemmar/ Tynningöbor

Som ansvarig för skogen i TGEF så har vi efter inventering varit ganska lyckligt lottade i stormens fotspår gentemot många andra ö:ar i skärgården även om flera medlemmar/ boende råkat illa ut och då tänker jag närmast på de på Soluddsstigen som fortfarande är in/ utestängda från sina hus, samt de som fått skador på hus,växthus och övrigt på tomten.

Vi i skogsgruppen har börjat ett hårt arbete med att i första hand öppna vägar som ägs/ gränsar till TGEF( utom där träd hänger över el/ teleledningar då detta ansvar åligger nätägarna ). Vi hade gärna velat hjälpa alla er drabbade men om något händer med kablarna i nätet blir vi inom TGEF ersättningsansvariga samt att det är oerhört farligt för personskador då vi inte har rätt kompetens för detta!!

Efter ett par tuffa dagar i skogen med flera frivilliga så måste arbetet med att röja vindfällen gå vidare och här sker ett upprop till alla som vill/ har möjlighet att hjälpa till med detta arbete.

Vi i skogsgruppen har verktyg för att rensa upp men vi behöver hjälp med många saker i röjningsarbetet!

Meddela gärna om ni vill/ kan/ har möjlighet att vara med i vår strävan att rensa upp!!

Meddela ert mobilnummer till Lennart 070-6762110 så får ni via sms besked om var vi fortsätter upprensningen i kommande vecka beroende på väder och vind!! 🥰👍

Väl mött i skogen med frisk luft,ett bra fyspass och trevlig samvaro med kanske nya ansikten !!

// Lennart Ljung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************

TGEF skogsinformation !!

Som vi tidigare informerat om gällande alla märkningar i form av band med texten ”Skogsstyrelsen” som finns på träden runt om i vår skog så handlar det inte om någon form av gallring eller avverkning över-huvudtaget utan vi ser på möjligheten att skapa olika naturvårds-områden och nyckelbiotoper .

De områden som i nuläget är aktuella har Skogsstyrelsen inventerat och märkt ut och skall inom kort presentera förslag för styrelsen som i sin tur kommer att redovisa detta på årsstämman i april. Så ni som har varit oroliga eller haft funderingar vet nu varför alla band finns i skogen och dess syfte. Har ni fler frågor kring detta så kontakta gärna undertecknad så får ni mer information.

//Lennart

070-676 21 10

 

Nu är fåren här!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från och med den 13 november 2018 kommer det att gå får i bygdegårdshagen, året runt. Det är fem tackor och fem lamm av rasen Roslagsfår. Det är en utrotningshotad lantras vars gener vi vill värna om att bevara (http://www.allmogefar.se/roslagsfar)

Vi är ett litet gäng - ”Fårgänget” - som kommer att hjälpas åt att se till dem med vatten, mat o koll att de mår bra mm.

Om du undrar över något eller ser att något har hänt, så tveka inte att ta kontakt med någon av oss i ”Fårgänget”:

Annika Langsten, 073-812 7406 (huvudansvar, fårägare)

Charlotte Ljung, 073-380 6408

Annika Åberg, 070-310 9593

Ing-Marie L, 070-343 6649

Ann Hallin, 076-105 5021

Gundula Kolb, 079-303 0285

**********************************************************************************

Stort Tack!

Till alla er som varit med och byggt och skänkt virke till det jättefina fårhuset!

Ni har gjort det möjligt att ha djur året runt i hagen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kanske i flera hagar på Tynningö… på sikt.

Annika

 

**********************************************************************************

Jaktdagar 2018/19 och övningsskjutning.

**********************************************************************************

Lediga uppställningsplatser för båtar finns på "Tippen". Om du är intresserad - kontakta Lennart Ljung - ‭070-676 21 10‬.

**********************************************************************************

Mitt, ditt och allas vårt vatten

Det är allt fler som flyttar ut till Tynningö och det byggs hela tiden nya fastigheter, vilket gör att det blir en ökad användning av grundvattnet.

Nedan är information från Roslagsvatten och Värmdö Kommun. Läs igenom råden och tänk på vad du kan göra för att minska risken med att vattnet tar slut eller inte går att dricka.

Läs mer -->> (länk till www.tynningo.se)

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) -->>

Sveriges Radio -->>

Sveriges Television - spara vattenvideo -->>

Läs mer -->>

**********************************************************************************

**********************************************************************************

**********************************************************************************

Årsmöte 2019

Information kommer!

**********************************************************************************

Postnummer

Nytt postnummer -134 92 TYNNINGÖ.

Vi kommer fortfarande ha kvar lantbrevbärning, men lantbrevbäraren kommer utgå från Gustavsberg/Värmdö, inte som nu från Vaxholm.

**********************************************************************************

Återvinning

Vecka 4 2018 ställde Vaxholms kommun upp en återvinningsstation för "små-el" på Tynningö. Denna placerades vid Bygdegården.

Under 2019 kommer vi få en uppfräschad återvinningsstation för tidningar, kartonger, glas, plast och metall. Denna kommer också placeras vid Bygdegården.

OBS! Om återvinningsstationen är full - ställ inte det som ska återvinnas utanför!

**********************************************************************************

**********************************************************************************

Ny placering sopkärl på Tynningö.

**********************************************************************************

Maren - badet

Provtagningar:

Nedan sammanfattas provtagningsvärden för Marenbadet:

Som referens för gränsvärdet så anses < 100 cfu/100 ml vara tjänligt. Marenabadet har historiskt och i nutid en fantastisk vattenkvalitet, vattnet är i princip drickbart. Låt oss alla hjälpa till att hålla denna höga kvalitet! Till sammanfattningen --->>>

TIF:s hemsida --->>> ******************************************************************************

Beslut från Nämnden för teknik, fritid och kultur § 40/2017-09-21, Utökat driftbidrag för Marenbadet Tynningö. Läs mer >>>

**********************************************************************************

Från Skogsstyrelsen:

Rådgivning om miljövårdande skötsel. Läs mer >>>

Förhandlingar pågår med Skogsstyrelsen om bildande av naturvårdsområde. Läs om naturvårdsområde här. >>>

Vecka 3 besökte Skogsstyrelsen ön och vi gick tillsammans genom de områden som vi ansåg skulle kunna vara intressanta att formalisera driften av med hjälp av Skogsstyrelsen. Mer information kommer.

________________________________________________________

Engagera dig i föreningen!

Det är en stor fastighet vi medlemmar äger och behöver förvalta.

Mycket tid och arbete läggs ner årligen, men av en relativt liten del av medlemsbasen, och det finns mycket mer som skulle kunna göras om fler hjälper till!

Kontakta Styrelsen eller arbetsgrupperna och kom gärna med egna förslag om vad just du kan hjälpa till med.

**********************************************************************************

Vill du bli medlem?

Läs här >>

Bidra gärna till hemsidan!

Vi håller på med att bygga upp ett bildarkiv i föreningen

Har du några fina foton från Tynningö som har koppling till TGEFs verksamhet eller mark som du vill låta oss använda?

Har du tankar kring informationen? Hör av dig!

 

Enklast är att maila oss på tynningogard@gmail.com

Styrelsen genom Nina Sundvall/Per Kjellberg, webansvarig

 

Vår förhoppning är att kunna öka informationen om föreningen, dess historia och syfte, och givetvis den löpande verksamhet.

Sidan är kontinuerligt under uppbyggnad så kom gärna tillbaka, och har du tankar eller åsikter? Hör av dig!

 

Aktuella nyheter kommer även fortsättningsvis att publiceras på www.tynningo.se, men vill man ha lite fördjupande information så klickar man sig vidare hit.

**********************************************************************************

 

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets (2019) styrelsemöten:

24:e februari

10:e mars

19:e maj

 

Datum för årsmöte:13:e april

 

Årsmöte 2019

Länk till årsmöteshandlingar kommer.

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.