Hem

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEF - Tynningö Gård EF

TGEF-kartan

 

 

Får du inte information från TGEF?

 

senaste mailet skickades 2017-10-22

Då är du troligtvis en av de medlemmar som inte har meddelat oss sin e-postadress, eller inte har meddelat oss om byte av e-postadress.

Maila oss på tynningogard@gmail.com så rättar vi till det!

Är du inte medlem? Läs mer här->

________________________________________________________

Ny information på hemsidan

Dansbanan - en 40-årig epok på Tynningö går i graven!

Nu är vår dansbana på idrottsplatsen ett minne blott. Kvar finns bara en bergknalle och en massa lerklumpar.

Flera av de boende på den tiden slet hårt med anskaffandet och byggandet av denna, på den tiden populära dansbana med tillhörande “lotteristånd”. Sista midsommarfirandet som skedde på denna dansbana var 1995.

Många av oss boende var med detta år samt hade flera trevliga tillställningar på denna dansbana, och kanske några har träffat sin framtida partner just här, men nu hade tiden satt sina spår i byggnaden och det mesta av virket var ruttet.

Under hösten har rivningen pågått genom TGEF:s försorg och nu är allt gammalt ruttet trä bortkört till Kovikstippen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************

Skogen - flisning

I samband med skogsavverkningen som skedde förra hösten på TGEF:s område så samlades allt “grot” (grenar och toppar) i ett jätteberg på gamla tippen innanför Bygdegården. Nu är all denna "grot" söndermald till flis.

Några av de närboende har blivit störda av det oväsen som denna flistugg åstadkom under 3 dygn, då de kört maskinen i 2 skift från 06 på morgonen till 22 på kvällen (detta ber vi om ursäkt för) men kostnaden är hög och att låta maskinen stå overksam går inte.

Nu sker transporter varje dag i enormt stora röda lastbilar med släp för att all denna flis skall bort från Tynningö och bli bränsle till värmeverket i Märsta. Under V 48 så skall all flis vara borta och det blir återigen lugnt på transporter gällande skogsprodukter.

I samband med att all flis blir borttransporterad från tippen så skapas det ytterligare många platser för båtar på trailer som vi gärna tar emot. Kontakta Lennart på 070-676 2110 om ni har intresse av att få en båtplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************

GRISFARMARGRUPPEN PÅ TGEF:s MARK VID ÅKERSHOV SÖKER NYA MEDLEMMAR

Arrendatorerna har bett TGEF publicera följande ”annons”. Det gör vi gärna! Läs mer här >>>>

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************

Ny placering sopkärl på Tynningö.

**********************************************************************************

Beslut från Nämnden för teknik, fritid och kultur § 40/2017-09-21, Utökat driftbidrag för Marenbadet Tynningö. Läs mer >>>

***********************************************************

Från Skogsstyrelsen:

Rådgivning om miljövårdande skötsel. Läs mer >>>

Förhandlingar pågår med Skogsstyrelsen om bildande av naturvårdsområde. Läs om naturvårdsområde här. >>>

***********************************************************

Grundvatten

Grundvattennivåerna ligger sedan flera år tillbaka mycket under det normala på bl.a. Tynningö, sannolikt med undantag för fastigheter som ligger i närheten av Maren. Läs mer...

***********************************************************

GRISGÅRDEN

Läs mer här >>>

***********************************************************

Finns det kräftor i Maren?

Rapporten om kräftor i mararna från 2014

________________________________________________________

Engagera dig i föreningen!

Det är en stor fastighet vi medlemmar äger och behöver förvalta.

Mycket tid och arbete läggs ner årligen, men av en relativt liten del av medlemsbasen, och det finns mycket mer som skulle kunna göras om fler hjälper till!

Kontakta Styrelsen eller arbetsgrupperna och kom gärna med egna förslag om vad just du kan hjälpa till med.

***********************************************************

Uppdrag till referensgrupp angående utformningen av TGEF:s ändamålsparagraf - läs mer >>>

Motion till TGEF:

Stadgeändringar för skydd mot oönskad exploatering av TGEF´s mark - läs mer >>>

***********************************************************

Vill du bli medlem?

Läs här >>

Bidra gärna till hemsidan!

Vi håller på med att bygga upp ett bildarkiv i föreningen

Har du några fina foton från Tynningö som har koppling till TGEFs verksamhet eller mark som du vill låta oss använda?

Har du tankar kring informationen? Hör av dig!

 

Enklast är att maila oss på tynningogard@gmail.com

Styrelsen genom Nina Sundvall/Per Kjellberg, webansvarig

 

Vår förhoppning är att kunna öka informationen om föreningen, dess historia och syfte, och givetvis den löpande verksamhet.

Sidan är kontinuerligt under uppbyggnad så kom gärna tillbaka, och har du tankar eller åsikter? Hör av dig!

 

Aktuella nyheter kommer även fortsättningsvis att publiceras på www.tynningo.se, men vill man ha lite fördjupande information så klickar man sig vidare hit.

****************************************************************************

Årsmöte 2017 hölls lördagen 22:a April kl 13:00 i Bygdegården

alla årsmöteshandlingar finns här->

 

Hej medlemmar i TGEF!

Den 22 april var det dags för årsmöte och val av ny styrelse. Är du intresserad av ett stimulerande styrelseuppdrag som ger god insikt i vad som händer på vår ö? här->

 

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening Kontakt

 

Aktuellt i TGEF

 

 

 

Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.

 

Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper

 

Årets planerade styrelsemöten

27/ 8

24/9

22/10

26/11

10/12

 

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Plusgiro: 608 24 45-5

Org nr: 769601-4070

 

Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

185 92 Vaxholm