Vatten en bristvara

Vatten - en bristvara

Grundvatten, vattentillgång

Grundvattennivåerna ligger sedan flera år tillbaka mycket under det normala på bl.a. Tynningö, sannolikt med undantag för fastigheter som ligger i närheten av Maren. Stora delar av Norra Tynningö, Höganäsområdet och Östra delen av Tynningö riskerar torra brunnar eller saltvatteninträngning i sommar, eftersom det har regnat så lite under senaste hösten och våren.


Vattenuttag i den egna brunnen påverkar naturligtvis vattensituationen även för din granne; vi delar ju på samma grundvatten.


Det finns pålitlig information om grundvattensituationen på Statens Geologiska Undersökningars (SGU) webbplats, www.sgu.se.

Stockholms skärgård framhålls som ett av de mest utsatta områdena i landet. 


Där rekommenderas att man avstår från vattenkrävande aktiviteter som bevattning med grundvatten, att tvätta bilen hemma på tomten, att använda badkar eller pool som fylls med grundvatten m.m.


Andra enkla sätt att spara mycket vatten:


-  Kör diskmaskinen bara när den är full

-  handdiska inte om du har diskmaskin (vid handdisk går det åt ca 4 ggr 

   så mycket vatten som vid maskindisk - om man gör som 

   maskintillverkarna rekommenderar och avstår från att skölja av disken 

   före maskindisk)

-  tvätta endast med fulla maskiner (om du måste tvätta på ön)

-  låt inte vattnet rinna medan du tvålar in händerna eller borstar 

   tänderna

-  duscha sparsamt (låt inte vattnet strila)

-  Vattentoaletter förbrukar mycket vatten; använd

   snålspolningsfunktionen när det går, om du har en sådan. Kissa helst

   utomhus om förhållandena medger det.

-  samla regnvatten i tunnor eller andra uppsamlingsanordningar och

   använd detta för att vattna i rabatter


​Det finns alldeles säkert många andra bra tips att minska vatttenförbrukningen. Tipsa gärna varann!​


​Sprid gärna denna uppmaning inom andra föreningar som du är medlem i och till grannar som kanske ​inte är medlemmar i TGEF.