Årsmöte 2023

TGEFs Årsmöte 2022

Årsmöte 2023 Lördagen den 22:a april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2023

Protokoll årsmöte 2022

Protokoll 2023 med underskrifter


Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll 2023

Kallelse årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (Revisionsberättelse) 2022

Verksamhetsplan med budget 2023

Bilaga A - Fullmakt

Bilaga B - Förslag till dagordning


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen tillhanda under januari månad, dvs senast 31/1