Gruppen för Vandrings-leder och natur-vård

Gruppen för Vandringsleder och naturvård

Gruppen för Vandringsleder och naturvård

Underhåller vandringsleder, utsikts- och rastplatser och informationstavlor.  Planerar och genomför skogsvandringar eller andra vandringar i TGEF:s regi.

Mer om Vandringsleder och sevärdheter kan man läsa om här


Det finns alltid ett behov av att gå igenom leder och skyltningar.

Vill du hjälpa till? Kontakta arbetsgruppen!


Gruppen för vandringsleder och

naturvård  2020

Per Kjellberg, styrelserepresentant

Annika Langsten

Bo Persson

Lennart Ljung

Margaretha Tornberg

Markus Taina

Thomas Borgmäster

Arne Albrektsson

Gundula Kolb


tynningogard@gmail.com
TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 5 september
  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>