Anläggning

Anläggningsgruppen


Anläggningsgruppen

Kan på uppdrag av styrelsen genomföra nybyggnation av anläggningar eller reparation av sådana. Arbetet kan utföras som eget arbete eller genom projektledning och upphandling . Anläggningsgruppen kan komma med egna förslag när det gäller behovet av nya anläggningar Anläggningsgruppen rapporterar löpande till styrelsen om så väl pågående som avslutande projekt.
De gemensamma anläggningarna på TGEFs  mark är:

TGEF Parkering (lång- eller korttidsparkering)

Klacken

Båtrampen vid Åkershov

Dansbanan r.i.p.    -->>


Anläggningsgruppen   2022

Lennart Ljung, Styrelsens kontaktperson

Bosse Persson


tynningogard@gmail.com