Båtklubbar

Båtklubbar på TGEFs områden

Största delen av TGEFs fastighetsinnehav kan beskrivas som grönområden.

Dessa områden är allmänt tillgängliga  och här finns  skog och äng, markerade vandringsleder, badplatser, bryggor, klippor mm.

TGEF arrenderar även ut mark och vatten till båtklubbar:

Soludden

Kvarntäppan/Åkershov

Marsviken

Lilla Marsviken

Ormudden

Östra Tynningö/Hemviken


En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.