Ormudden

Båtklubbar på TGEFs områden - Ormudden

Ormudden - kontakt för båtplats: tynningochrister2@gmail.com


En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.