Årsmöte 2017

TGEFs Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 Lördagen den 22:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2016

Mark & Strandgruppens rapport

Revisionsberättelse 2016


Protokoll 2017

Verksamhetsplan 2017

Budget 2017


Förslag från Styrelsen (propositioner)

Aktuella Stadgar (2013)

Motionssammanställning med styrelsens utlåtande

- Motion 1

- Motion 2

- Motion 3

- Motion 4


Valberedningens förslag


Motioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1


Information från Valberedningen

Styrelsen träffas runt 10 gånger per år, följer upp arbetsgruppernas aktiviteter och planerar föreningens långsiktiga arbete. Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse eller tipsa om någon annan lämplig person så hör av dig till någon i valberedningen senast den 1 mars:

Anna (anna.norstrom@gmail.com),

Claes (claes.tornberg@gmail.com) eller

Lotta (lotta.lilja@lanlink.se)


Om styrelsearbete inte lockar dig så finns det mycket annat att göra i föreningens arbetsgrupper som varmt välkomnar nya krafter! Mer information om arbetsgrupperna finns att läsa på tgef.se

Vi ser fram emot att höra av dig!


TGEF:s valberedning 2017

-Med vänlig hälsning

Tynningö Gård TGEF Ekonomisk förening
TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2021) styrelsemöten:

  • 17 oktober
  • 21 november


Årsmöte 2021

  • 24 april 

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>