Allan Klingström

 

Gruppen för

Vandringsleder och naturvård


Allan Klingström har tyvärr lämnat oss, 2015.

Efter en längre tids sjukdom har  Allan somnat in och  vi i TGEF  i allmänhet och den del av den gamla "Skogsgruppen" som  numera benämns "Gruppen för vandringsleder och naturvård" i synnerhet vill sända våra tankar till familjen och lämna en extra varm tanke åt allt som Allan har bidragit med till föreningen och naturen på Tynningö

Allan var den drivande kraften till att det togs fram en skogsvårdsplan som sedan låg till grund för  den genomförda avverkningen och Allan var den drivande kraften bakom alla de skogvanringar som TGEF har  organiserat genom åren.

En hel del av Allans verk lever vidare i och med de skrifter han har publicerat och som man kan läsa mer om här:->


Det sista projektet Allan drog igång var en inventering och utredning av Kräftbeståndet i Maren.  Det kan man läsa om här:->