Allan Klingström

 

Gruppen för

Vandringsleder och naturvård


Allan Klingström har tyvärr lämnat oss, 2015.

Efter en längre tids sjukdom har  Allan somnat in och  vi i TGEF  i allmänhet och den del av den gamla "Skogsgruppen" som  numera benämns "Gruppen för vandringsleder och naturvård" i synnerhet vill sända våra tankar till familjen och lämna en extra varm tanke åt allt som Allan har bidragit med till föreningen och naturen på Tynningö

Allan var den drivande kraften till att det togs fram en skogsvårdsplan som sedan låg till grund för  den genomförda avverkningen och Allan var den drivande kraften bakom alla de skogvanringar som TGEF har  organiserat genom åren.

En hel del av Allans verk lever vidare i och med de skrifter han har publicerat och som man kan läsa mer om här:->


Det sista projektet Allan drog igång var en inventering och utredning av Kräftbeståndet i Maren.  Det kan man läsa om här:->TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt