Rekreationsytor

Rekreationsytor

Förutom  badplatserna finns ett flertal platser på TGEFs mark som är iordningställd, eller naturligt lämpad för rekreation.


Det största området är Idrottsplatsen ovanför hpl 4 (Kvarntäppan).


Många aktiviteter anordnas under året av Tynningö Idrottsförening. Det är TIFs medlemmar som, med ett visst driftsbidrag  från Vaxholms stad, står för underhållet av de allmänna platser där t.ex. fotboll, tennis och gympa-aktiviteter pågår. Ser till att toaletter på Idrotts- och badplatsen fungerar och ser till att vattenprover vid badplatsen tas.

Mer information om TIFs aktiviteter och om hur man blir medlem hittar du på www.tynningoif.se.


En mindre lekpark och ett utegym finns i anslutning till Bygdegården.


Skidbacken ligger också på TGEFs mark.

Nu är det många år sedan det fanns en fungerande lift i backen, men den lämpar sig alldeles utmärkt för pulkaåkning