TGEFs områden

TGEFs områden

Största delen av TGEFs fastighetsinnehav kan beskrivas som grönområden.

Dessa områden är allmänt tillgängliga  och här finns  skog och äng, markerade vandringsleder, badplatser, bryggor, klippor mm


I den av  Vaxholms kommun framtagna  översiktsplanen för Tynningö finns en bra bild över dessa områden, i den här bilden ingår även NTS (Norra Tynningö Samfällighets) marker.


En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.