Årsmöte 2015

TGEFs Årsmöte 2015


Årsmötet är planerat till Lördagen den 28:e mars kl 13:00


Plats: Bygdegården, Tynningö


Här är alla stämmohandlingarna


TGEF stämmoprotokoll 2015

Protokollet  har mailats ut till alla medlemmar med en anmäld och fungerande e-postadress. Men finns även tillgängligt här på webben och på föreningens anslagstaval.


Hanlingar som distribuerades inför stämman

Kallelse inklusive Dagordning

Motioner - inga motioner från medlem har inkommit

Styrelseförslag

Årsredovisning och revisionsberättelse - TGEF - 2014

Verksamhetsplan med budget, 2015

Valberedningens förslag


Verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna:

Skogsvårdsgruppen & Anläggningsgruppen

Gruppen för vandringsleder och naturvård

Mark och strandgruppen

JaktgruppenMotioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1

Sammankallande för valberedningen är Svante Nordell - 070 329 92 02