Årsmöte 2015

TGEFs Årsmöte 2015


Årsmötet är planerat till Lördagen den 28:e mars kl 13:00


Plats: Bygdegården, Tynningö


Här är alla stämmohandlingarna


TGEF stämmoprotokoll 2015

Protokollet  har mailats ut till alla medlemmar med en anmäld och fungerande e-postadress. Men finns även tillgängligt här på webben och på föreningens anslagstaval.


Hanlingar som distribuerades inför stämman

Kallelse inklusive Dagordning

Motioner - inga motioner från medlem har inkommit

Styrelseförslag

Årsredovisning och revisionsberättelse - TGEF - 2014

Verksamhetsplan med budget, 2015

Valberedningens förslag


Verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna:

Skogsvårdsgruppen & Anläggningsgruppen

Gruppen för vandringsleder och naturvård

Mark och strandgruppen

JaktgruppenMotioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1

Sammankallande för valberedningen är Svante Nordell - 070 329 92 02TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt