Årsmöte 2016

TGEFs Årsmöte 2016


Årsmötet 2016 var förlagt till Söndagen den 17:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


39 medlemmar närvarade


Här är alla stämmohandlingarna


TGEF stämmoprotokoll  2016


Kallelse inklusive dagordning

Årsredovisning och revisionsberättelse - TGEF - 2015

Verksamhetsplan 2016 med budget och 5årsskiss

Styrelsens propositioner


Motioner - 2 motioner har inkommit till stämman

Sammanställning av motionerna samt Styrelsens utlåtande

Fullständiga handlingar angående motionerna

Motion 1 - Gamlingbo - Återkallad!

Bilaga1

Bilaga2

Återtagande av motion - Gamlingbo


Motion 2 - TRBB


Valberedningens förslag


Verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna:

Skogsvårdsgruppen & Anläggningsgruppen

Gruppen för vandringsleder och naturvård

Mark och strandgruppen

Jaktgruppen


Motioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1

TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt