Årsmöte 2016

TGEFs Årsmöte 2016


Årsmötet 2016 var förlagt till Söndagen den 17:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


39 medlemmar närvarade


Här är alla stämmohandlingarna


TGEF stämmoprotokoll  2016


Kallelse inklusive dagordning

Årsredovisning och revisionsberättelse - TGEF - 2015

Verksamhetsplan 2016 med budget och 5årsskiss

Styrelsens propositioner


Motioner - 2 motioner har inkommit till stämman

Sammanställning av motionerna samt Styrelsens utlåtande

Fullständiga handlingar angående motionerna

Motion 1 - Gamlingbo - Återkallad!

Bilaga1

Bilaga2

Återtagande av motion - Gamlingbo


Motion 2 - TRBB


Valberedningens förslag


Verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna:

Skogsvårdsgruppen & Anläggningsgruppen

Gruppen för vandringsleder och naturvård

Mark och strandgruppen

Jaktgruppen


Motioner skulle varit styrelsen till handa under januari månad, dvs senast 31/1