Historik

Historik

Den 14:e juni 1996 förvärvades den s.k. stamfastigheten på Tynningö, Tynningö 1:605 av den då nystartade föreningen Tynningö Gård Ekonomisk förening, TGEF, då fastigheten bjöds ut på exekutiv auktion.


Vid köpetillfälle hade föreningen bara 175 st medlemmar, men med hjälp av medlemslån lyckades man uppbringa kapital för att genomföra köpet.


Fastigheten 1:605 är ca 100 ha stor och ligger till största delen på östra och mellersta delen av Tynningö samt ett större område på den angränsande Risholmen.


2001 förvärvade föreningen ytterligare 4 fastigheter 1:246, 1:247, 1:248 samt 1:369


Mer information om föreningens tidigare verksamhet går att läsa om i årsmöteshandlingar och medlemsbrev som finns här


Utsikt från Klacken