Historik

Historik

Den 14:e juni 1996 förvärvades den s.k. stamfastigheten på Tynningö, Tynningö 1:605 av den nystartade föreningen Tynningö Gård Ekonomisk förening, TGEF, då fastigheten bjöds ut på exekutiv auktion.


Vid köpetillfälle hade föreningen bara 175 st medlemmar, men med hjälp av medlemslån lyckades man uppbringa kapital för att genomföra köpet.


Fastigheten 1:605 är ca 100 ha stor och ligger till största delen på östra och mellersta delen av Tynningö samt ett större område på den angränsande Risholmen.


2001 förvärvade föreningen ytterligare 4 fastigheter 1:246, 1:247, 1:248 samt 1:369


Mer information om föreningens tidigare verksamhet går att läsa om i årsmöteshandlingar och medlemsbrev som finns här


Utsikt från Klacken


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt