Klacken

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Klacken  - Tynningö Klack


Tynningö Klack


Anläggningsgruppen  byggde i mitten av augusti 2016    nya trappor och spänger på toppen av Tynningö klack för att öka tillgängligheten.

Var snäll och observera att det inte är tillåtet att köra fyrhjuling upp på berget, det förstör såväl stigar som växtligheten.TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

2020-03-29


Årsmöte 2020

Den 18:e april kl 14:00 2020

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>