Klacken

Klacken  - Tynningö Klack

Tynningö Klack


Anläggningsgruppen  byggde i mitten av augusti 2016    nya trappor och spänger på toppen av Tynningö klack för att öka tillgängligheten.

Var snäll och observera att det inte är tillåtet att köra fyrhjuling eller cykla upp på berget, det förstör såväl stigar som växtligheten.

Tynningö Klack är fr o m 2021 ett biotopskyddsområde