Lilla Marsviken

Båtklubbar på TGEFs områden

Lilla Marsvikens båtklubb

Lilla Marsviken - kontakt för båtplats: brandtingalill@gmail.com

Lilla Marsviken IMG_2429
IMG_1834
IMG_1835
IMG_1836


En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.