Skogarna

TGEFs områden

- Skogarna


Vandringslederna


Skidbacken


Idrottsplatsen, Dansbanan (riven) 
En stor del av TGEFs fastighet utgörs även av vägmark.  Nästan halva Tynningövägen och de flesta vägar på östra och mellersta Tynningö. Flertalet av dessa vägar är kopplade till en samfällighet se mer under arrenden.