Tynningö klack

Tynningö Klack

Vy från Tynningö klack

Tynningö klack är ett berg på Tynningös östra ände som tidigare omnämndes Bötesberget. En “böte” i gamla tider betydde vårdkase och tjänade som varningssystem när fiendeflotta kom seglande. Vårdkasen skulle i vilket väder det än var gå att tända som en varningssignal till Stockholms försvar. Vårdkasesystemet finns omnämnt i Upplandslagen från 1296 men har anor ännu längre bak i tiden. Systemet var i fullt bruk till 1700-talet. Därefter blev annan teknik mer funktionell.


Idag är Tynningö klack ett omtyckt utflyktsmål. Det finns numera en anlagd stig upp på berget där det finns enkla bänkar och en grillplats. Utsikten är majestätisk!


(källa: Gösta Cronwalls bok “Östra Tynningö)