Marenbadet - beslut från Vaxholms kommun 2017

Badplatser - Marenbadet