Båtklubbar

Båtklubbar, bryggföreningar

På TGEFs mark finns ett antal båtklubbar och bryggföreningar

Marken arrenderas ut till respektive förening. 


Vad gäller för arrendemark?


Länk till  villkorstexten